Doświadczenie i rekomendacje

Staramy się stale rozwijać, aby podnosić poziom świadczonych usług, polegamy na wieloletnim doświadczeniu i wykorzystujemy nasze kompetencje nabyte w szczególności podczas pracy w kontroli oraz przy działalności orzeczniczej.

Paweł Trojan

  • Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, absolwent studiów podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej
  • w latach 2010-2020 – członek Krajowej Izby Odwoławczej, w tym od 2014-2016 r. pełnił funkcję Prezesa Izby,
  • od 2017 r. – członek Głównej Komisji Orzekającej przy Ministrze Finansów w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
  • W latach 2008-2010 specjalista w Departamencie Kontroli Doraźnej Urzędu Zamówień Publicznych
  • Specjalista i doświadczony doradca w procesie inwestycyjnym, w szczególności w nadzorze inwestycyjnym jak i w obsłudze spółek
  • Specjalizuje się w Prawie zamówień publicznych, Prawie budowlanym, prawie gospodarczym
  • Pasjonat prawa nowoczesnych technologii
  • Świetny mówca i trener z ogromnym doświadczeniem szkoleniowym zarówno na konferencjach ogólnokrajowych jak i szkoleniach zamkniętych czy studiach podyplomowych
  • Prywatnie zapalony sportowiec, rajdowiec, miłośnik historii Polski
  • Niezwykła wnikliwość i precyzja Pawła, wraz z kompetencjami analitycznymi i siłą charakteru stanowią oprócz wykształcenia i doświadczenia świetne zaplecze w każdej trudnej sytuacji