Konsolidacja

Informacja o planowanym połączeniu Grupa Masovia Spółka z o.o. (Spółka przejmująca) ze spółką NWO Rewers Spółka z o.o. (Spółka przejmowana) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych wraz z uzgodnionym w dniu 18.10.2022 r. Planem połączenia.