Obsługa wykonawców

Nasza oferta

  • Tworzymy strategię działań sprzedaży dla sektora publicznego, świadczymy outsourcing procesu ofertowania w pełnym zakresie;
  • Wolimy zapobiegać niż leczyć dlatego staramy się wspierać klientów jeszcze na etapie przed złożeniem oferty, aby zagwarantować bezproblemowe przejście rygorystycznych procedur Pzp;
  • Dbamy kompleksowo o sytuację prawną wykonawcy nie tylko w aspekcie zgodności oferty z wymaganiami zamawiającego. Wykonujemy również ocenę ryzyk kontraktowych, analizujemy powstałe wątpliwości, co do możliwości należytego spełnienia świadczenia, w tym dotyczące terminu realizacji, zakresu i sposobu realizacji zamówienia, obowiązków związanych z odpowiedzialnością kontraktową, zakresu przenoszonych praw własności intelektualnej, czy też  zasad współpracy i rozliczania z podwykonawcami;
  • Wspieramy wykonawców przy tworzeniu umów konsorcjalnych, w tym umów z podwykonawcami, które nie tylko gwarantują zabezpieczenie interesów stron, lecz również zgodność z przepisami prawa.      
  • Zdarza się, że składamy oferty za wykonawców, jeśli mają problemy z obsługą elektronicznych platform i podpisów.
  • Po złożeniu ofert pomagamy wykonawcom dokonać analizy ofert złożonych w postępowaniu pod względem ewentualnych podstaw odrzucenia, jak również w imieniu wykonawcy sporządzamy wszelkie wyjaśnienia i uzupełniania celem obrony złożonej oferty.
  • Pomagamy w negocjacjach na etapie realizacji kontraktu.