Postępowania odwoławcze i skargowe

Nasza oferta

  • Reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą to nasz konik. W skład Grupy Masovia wchodzą prawnicy z bogatym doświadczeniem zarówno w występowaniu przed Izbą jak i z wieloletnim stażem w orzekaniu w tej instytucji a nawet pełnieniu funkcji Prezesa KIO. Mamy na swoim koncie wiele wygranych sporów odwoławczych zarówno po stronie zamawiającego jak i odwołującego.
  • Obsługujemy proces odwoławczy kompleksowo – od sporządzenia odwołania, przez wnoszenie pism procesowych i wniosków dowodowych po reprezentację przed Krajową Izbą Odwoławczą
  • Wnosimy za klienta odwołania i przystąpienia na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa przez system ePUAP
  • Wnosimy skargę na orzeczenia KIO i reprezentujemy przed sądem rozpoznającym sprawę