Proces inwestycyjno-budowalny

Nasza oferta

  • Wsparcie przy ustalaniu możliwości zabudowy i weryfikacji stanu prawnego
  • Pomoc w przygotowaniu dokumentacji niezbędnej do stworzenia projektu i poprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy projektu budowlanego
  • Pomoc w wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych
  • Opracownie umowy o roboty budowlane oraz wsparcie w toku jej realizacji
  • Opiniowanie możliwości zmian umowy co do waloryzacji i nieprzewidzianych okoliczności
  • Wsparcie w procedurze odbioru i pozyskaniu pozwolenia na użytkowanie