Obsługa zamawiających

Nasza oferta

  • Pełnimy funkcję zamawiającego zastępczego – w ramach powierzenia działań zakupowych prowadzimy pełną obsługę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, począwszy od przygotowania postępowania, przez publikację dokumentów, ocenę i badanie ofert skończywszy na dokonaniu rozstrzygnięcia i obsłudze ewentualnych postępowań odwoławczych;
  • Prowadzimy kontrole i audyty postępowań dając gwarancję prawidłowości wydatkowania środków unijnych i eliminując ryzyko korekt finansowych;
  • Wkraczamy do postępowania jako eksperci w celu wsparcia w konkretnych czynnościach, jak badanie i ocena ofert bądź przygotowanie treści SIWZ;
  • Sporządzamy opinie prawne stanowiące podstawę podejmowanych w postępowaniu czynności;