Szkolenia

SZKOLENIA TO NASZA PASJA

Oddajemy klientowi całą naszą wiedzę zgromadzoną przez lata doświadczenia. Stawiamy na praktykę – naszym celem szkoleniowym nie jest przekazanie jaka jest treść ustaw lecz jak je stosować.

Najchętniej szkolimy na dedykowanych spotkaniach zamkniętych. Pozwalają one na sprofilowanie tematyki pod konkretne potrzeby klienta.

Nasza oferta szkoleniowa obejmuje zawsze okres bezpłatnych konsultacji dla uczestników szkolenia, aby możliwe było skonfrontowanie uzyskanej wiedzy z realiami konkretnego postępowania.

Obecnie oferowane szkolenia:

Najważniejsze zmiany w ustawie Prawo zamówień publicznych (ONLINE)

Czas: 3 godziny
Zakres:

 1. Nowe pojęcia, zasady, szacowanie wartości
 2. Nowości w procedurze unijnej
 3. Nowości w procedurze krajowej
 4. Nowe przesłanki odrzucenia oferty i zmiana w zakresie podstaw wykluczenia
 5. Zmiany w umowach o zamówienia publiczne

Razem przez nowe Prawo zamówień publicznych (ONLINE)

Czas: 15 godzin w 5 sesjach po 3 godziny każda
Program:

Sesja 1 Kluczowe zmiany

 1. Podział zamówień na bagatelne, krajowe i unijne – progi kwotowe
 2. Zamówienia bagatelne
 3. Best value for money – nowa zasada
 4. Planowanie zamówień i polityka zakupowa państwa
 5. Analiza potrzeb – kiedy trzeba ją przeprowadzić i jakie powinna zawierać elementy
 6. Wstępne konsultacje rynkowe legalną formą czerpania zasobów od wykonawcy

Sesja 2 Tryb podstawowy

 1. Negocjacje jako element postępowania
 2. SWZ (specyfikacja warunków zamówienia) i OPW (opis potrzeb i wymagań)
 3. Przebieg procedury w trybie podstawowym w wariancie bez negocjacji
 4. Przebieg procedury w trybie podstawowym w wariancie z negocjacjami
 5. Kwalifikacja podmiotowa w trybie podstawowym

Sesja 3 Postępowanie w reżimie unijnym

 1. Etapy postępowania przetargowego – przedmiotowa i podmiotowa sfera oferty
 2. Procedura odwrócona
 3. Kryteria oceny ofert – ranking wg. punktacji
 4. Kwalifikacja podmiotowa

Sesja 4 Komunikacja elektroniczna

 1. Forma złożenia oferty, JEDZ i innych dokumentów
 2. Środki komunikacji elektronicznej – rodzaje
 3. Podpis elektroniczny i jego walidacja
 4. Najczęściej występujące problemy związane z elektroniczną komunikacją

Sesja 5 Nowe regulacje w zakresie umów o zamówienia publiczne

 1. Klauzule abuzywne
 2. Obowiązkowe postanowienia umowne
 3. Przesłanki zmiany umowy
 4. Waloryzacja

 

W celu uzyskania oferty szkolenia spersonalizowanego proszę o kontakt na adres:

biuro@grupamasovia.pl
tel: 514 150 342